Duikelrek handleiding
Montage handleiding duikelrek
Lees de gebruikershandleiding volledig door voor u begint met opbouwen.

Benodigd gereedschap t.b.v. opbouw van een duikelrek:
- Grondboor, schop - Boor 5 mm
- Duimstok - Dopsleutel 13
- Waterpas – Boormachine

Aandachtspunten opbouw:
- Een duikelrek is alleen voor gebruik buitenshuis.
- Bouw het duikelrek uitsluitend op volgens deze gebruikershandleiding en bewaar deze handleiding voor later onderhoud en controle.
- Zorg dat het duikelrek in een vrije ruimte zonder obstakels staat (tekening 1).
- De duikelstang bevestigen aan staanders zoals die door de leverancier van de duikelstang worden geleverd.

Aandachtspunten gebruik:
- Gebruik het duikelrek uitsluitend op de wijze waarvoor ze bedoeld is.
- Het duikelrek is alleen bedoeld voor particulier gebruik.
- Het duikelrek is alleen geschikt voor kinderen van 3 tot 14 jaar, onder toezicht van volwassenen.

Vrije ruimte en bodem afwerking.
- Controleer de handleiding voor de juiste vrije valruimte.
- Zorg dat de vrije ruimte niet de vrije ruimte van andere toestellen overlapt.
- Zorg dat de vrije ruimte niet door looppaden wordt doorkruist.
- Zorg er voor dat de bodem schok absorberende eigenschappen bevat, denk bijvoorbeeld aan zand, gras,   houtsnippers of valdempende rubbertegels.
- Zorg er voor dat de bodem vlak is.

Controle punten en onderhoud duikelrek:
Controleer het duikelrek regelmatig doch minstens 1 maal per maand en onderneem actie waar nodig.
Bij de duikelstang wordt een opbouwhandleiding geleverd, deze dient men te bewaren, en geeft aan waar op gelet en gecontroleerd dient
te worden. 

Enkele voorbeelden zijn:
- Stabiliteit
- Verbindingen tussen duikelstang en houten staanders (bouten opnieuw aandraaien indien nodig)
- Houtrot (staanders)
- Bodem afwerking (kuilen, gaten en gleuf vorming)
- Breuk aan staanders en duikelstang
- Vuil vrij houden van de bodem
- Las tussen duikelstangen en bevestiging platen.
- Palen en duikelstang (waterpas)